IT Media na Facebook

3D PDF Converter

Konwertuj. Wizualizuj. Udostępniaj.

tetra4D, wiodący światowy dostawca rozwiązań kon- wersji natywnych danych 3D CAD do bogatych, inte- raktywnych dokumentów 3D PDF, oferuje szereg no- wych wtyczek 3D PDF dla wiodących aplikacji CAD. Teraz można łatwiej niż kiedykolwiek tworzyć bogate dokumenty 3D PDF zawierające dane BIM, tekstury, kolory i wiele więcej oraz dzielić się nimi wszędzie i ze wszystkimi.

Dzięki dostępności naszego Pakietu wtyczek 3D PDF dla oprogramowania Autodesk, korzyści dla firm używających wielu produktów Autodesk znacząco rosną. Twoje wtyczki 3D PDF będą zawsze zsynchro- nizowane z nowymi wersjami produktów Autodesk, zapewniając Ci dostęp do przeglądania powszechne- go standardu danych 3D CAD.

Kluczowe możliwości

Udostępnianie danych 3D CAD zawsze i wszędzie. Dzięki naszym wtyczkom 3D PDF możesz wykorzy- stywać informacje o modelach ze swojej aplikacji CAD w celu pełnego komunikowania się ze wszyst- kimi członkami swojego zespołu – niezależnie od tego, gdzie się znajdują – i nigdy nie musisz się mar- twić o to, czy mają odpowiednie oprogramowanie do przeglądania danych. Wszyscy mają dostęp do programu Adobe Reader i wiedzą, jak z niego korzy- stać. Wszystkie informacje 3D, włączając kolory i tek- stury, są wiernie zachowane w 3D PDF. Możesz rów- nież uwzględnić wybrane lub wszystkie informacje o swoich rysunkach 2D w ramach jednego, wysoce użytecznego dokumentu PDF.

Łączenie danych 2D i 3D w specjalnie skonstru- owanym dokumencie PDF. Łatwe łączenie danych 3D, wielu dokumentów PDF, a nawet danych 2D z in- nych dokumentów w specjalnie skonstruowany do- kument PDF.

Tworzenie unikalnych szablonów dla każdego projektu klienta.

Twórz bogate szablony 3D PDF dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb dzięki wbudowanej funkcji Template Designer. Możesz szybko dostosowywać szablony, wstawiając do nich unikalne tła, dodając logo firmy, wstawiając tytuł, ustawiając rozmiar papieru i rozdzielczość, a następnie zapisywać je w swojej bibliotece szablo- nów. Możliwe jest też  dodawanie hiperłączy we- wnątrz dokumentów PDF. Następnie możesz zapisać swoje szablony i wykorzystać je ponownie. Szablony PDF pomagają Ci dzielić się Twoimi danymi 3D poza środowiskiem CAD.

Publikowanie w sieci za pomocą jednego przycisku.

Jednym kliknięciem przycisku możesz łatwo wygenerować plik HTML z dokumentem 3D PDF, który możesz następnie udostępnić na swojej stronie internetowej. Po prostu zamieść plik HTML na swojej stronie WWW i gotowe! Gdy klienci odwiedzą Twoją stronę, plik 3D PDF wraz ze wszystkimi ustawieniami, których użyłeś, będzie wyświetlał się z wykorzystaniem standardowej funkcjonalności darmowego programu Adobe Reader. Pliki PDF można wyświetlać w przeglądarce Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari oraz każdej innej wspieranej przeglądarce.

Zabezpieczanie hasłem każdego dokumentu PDF.

Zabezpiecz  własność  intelektualną  zawartą   w  Twoich   plikach 3D PDF, włączając opcję zabezpieczenia hasłem podczas tworzenia pliku w aplikacji CAD. Twoje pliki 3D PDF będą mogli otworzyć wyłącznie  uprawnieni  odbiorcy. Aby  mieć  dostęp  do  zaawansowanych  funkcji  zabezpieczeń i udostępniania w Adobe Reader, rozważ korzystanie z Acrobat XI Pro.

Dostępne wersje produktu :

3D PDF Converter
zawiera:
3D PDF Converter – Software
First Year Annual Maintenance
Cena: 1669,00 zł netto

3D PDF Converter Suite
zawiera:
3D PDF Converter Software
Acrobat XI Pro New License
First Year Annual Maintenanc
Cena: 3349,00 zł neto

3D PDF Converter Suite – Upgrade
zawiera:
3D PDF Converter Software
Acrobat XI Pro Upgrade License
First Year Annual Maintenance
Cena: 2005,00 zł netto

Dostępne Wtyczki 3D PDF dostępne dla:

3D PDF™ for Inventor® 32 lub 64 bit – Cena 669,00 zł neto
3D PDF™ for AutoCAD® 32 lub 64 bit – Cena 669,00 zł neto
3D PDF™ for Revit®  32 lub 64 bit – Cena 669,00 zł neto
3D PDF™ for Navisworks® 32 lub 64 bit – Cena 669,00 zł neto
3D PDF™ for 3ds Max® 32 lub 64 bit – Cena 330,00 zł neto
3D PDF™ for Maya® 32 lub 64 bit – Cena 330,00 zł neto

Wstępne wymagania  systemowe

Wymagana wolna przestrzeń na dysku dla wtyczek 3D PDF dla rozwiązań Autodesk, łącznie z komponentami i danymi: 100 MB Wymagana wolna przestrzeń na dysku dla wszystkich innych wtyczek 3D PDF CAD: 100 MB
Wtyczki 3D PDF działają jako rozszerzenia wewnątrz aplikacji CAD, dlatego nie ma specjalnych wymagań, co do procesora lub pamięci. Jeśli możesz korzystać ze swojej aplikacji CAD, możesz również efektywnie tworzyć pliki 3D PDF za pomocą wtyczki tetra4D. 512 MB RAM (zalecamy 1 GB) i 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym.
Rozdzielczość ekranu 1024×768
Acrobat Reader wersja 9.0 lub nowsza na komputerze z systemem Windows lub na komputerze Mac w celu otwierania plików 3D PDF.