IT Media na Facebook

Xtags Pro

Xtags Pro – firmy EmSoftware przeznaczony dla Adobe InDesign i QuarkXPress jest potężnym filtrem przy imporcie i eksporcie tekstu, w pełni obsługującym język znaczników Quark XPress Tags. Posiada także kilka istotnych udoskonaleń dla publikacji informacji graficznych, budowania specjalnych reklam, konwersji kodu wejściowego, składu dokumentów ze wsparciem baz danych i wiele innych.

Wartość Xtags została potwierdzona na całym świecie, podczas kilku tysięcy instalacji – poczynając od połowy roku 1992 – w wymagających warunkach oraz w wysokonakładowych wydawnictwach książkowych, gazetowych i przy publikacji danych. Teraz Xtags jest również dostępne dla Adobe InDesign.