IT Media na Facebook

V-Ray + dongle

Ogólne właściwości

Chaos Group dostarcza najbardziej zaawansowane rozwiązania do renderowania dla takich branż jak efekty wizualne, film, media i rozrywka, architektura, projektowanie samochodów, projektowanie innych wyrobów, telewizja i inne. Silnik renderujący V-Ray zyskał uznanie za jego zdolność do zapewniania wysokiej jakości fotorealistycznych obrazów w jak najkrótszym czasie. Ten najwyższy poziom technologii raytracing umożliwia zmniejszenie kosztów w każdym procesie produkcyjnym, dzięki podwojeniu mocy renderowania oraz oszczędności w zakresie zasobów ludzkich, czasu i zasobów procesora.

System renderujący V-Ray posiada bogaty zestaw funkcji, a niektóre z nich wymieniono poniżej. Aby zapoznać się z pełną listą funkcji i możliwości wizyta można skorzystać z pełnej dokumentacji. Należy jednocześnie pamiętać, że każda funkcjonalność może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Architektura podstawowa.

 • Wieloplatformowe obiektowe API.
 • Rdzeń w pełni wspierający wielowątkowość.
 • Jednolity system pobierania próbek na podstawie metody Schlick’a.
 • Rozłożony rendering
 • Skuteczny system cieniowania specjalnie zoptymalizowany dla ray-tracingu.
 • Modułowa architektura – wiele elementów systemu można zastąpić własnymi modułami.

Geometria

 • Skuteczna obsługa geometrii.
 • Prawdziwe renderowanie indywidualnych obiektów.
 • Dynamiczne tworzenie geometrii na żądanie.
 • Tworzenie geometrii na żądanie przez załadowanie plików z dysku.
 • Odwzorowanie przesunięć.
 • Algorytmy Catmull-Clark oraz Loop do tworzenia podziałów powierzchni.
 • Możliwość zastosowania własnych figur geometrycznych dzięki V-Ray SDK.

Próbkowanie grafiki

 • Trzy różne metody pobierania próbek obrazu.
 • Pełnoekranowy antyaliasing
 • Progresywna ścieżka śledzenia
 • Obsługa dodatkowych elementów renderowania (rozproszenie, odbicie, globalne oświetlenie itd.)
 • Zaawansowana kontrola odwzorowania kolorów ( tonów ).
 • Własne metody próbkowania dzięki V-Ray SDK.

Oświetlenie

 • Fizycznie dokładne pełne rozwiązanie globalnego oświetlenia
 • Różne algorytmy globalnego oświetlenia (GI): śledzenie ścieżek, gromadzenie napromienienia, mapy fotonów, gromadzenie światła.
 • Wielokrotnego użytku rozwiązania GI dla przyspieszonego renderingu animacji poruszania się oraz animacji dynamicznych obiektów.
 • Fizycznie dokładne oświetlenie wybranych obszarów
 • Skuteczne oświetlenie w warunkach HDR.
 • Proceduralne modele Sun & Sky.
 • Zastosowanie własnych świateł dzięki V-Ray SDK.
 • Światła fotometryczne IES

Rzucanie cienia

 • Fizycznie wiarygodne materiały.
 • Rozmyte odbicia / załamania światła.
 • Precyzyjne podświetlenia.
 • Rozproszenie światła pod powierzchnią.
 • Wsparcie dla warstw materiału.
 • Własne rozwiązania dzięki V-Ray SDK.

Efekty kamery

 • Głębia ostrości wraz e efektem rozmycia Bokeh.
 • Dokładne rozmycie ruchu.
 • Fizyczny model kamery.
 • Własne rozwiązanie kamery dzięki V-Ray SDK.

Dodatki

 • Efekt Toon ( rysunkowy ).
 • Generowanie futra czy sierści.
 • Rozszerzone możliwości  matte / shadow.
 • Wsparcie dla trybu Render-to-Texture programu 3ds Max.
 • VRaySphereFade izoluje tylko określone części sceny do celów tworzenia założonej kompozycji.

Bufor ramki

 • Szczególny bufor ramek V-Ray wraz z korekcją kolorów i wyświetlania wielu renderowanych elementów.
 • Rendering bezpośrednio na dysk dla wyjątkowo dużych obrazów, zarówno w postaci plików OpenEXR jak i plików .vrimg.