IT Media na Facebook

ThinkingParticles ™

ThinkingParticles ™ ( TP ) jest ostatecznym rozwiązaniem dla systemu cząstek w 3ds max, oferującym użytkownikowi niezrównaną moc. ThinkingParticles ™  jest całkowicie nową klasą rozwiązań dla systemów cząstek w 3ds Max bazującą na zasadach i zachowaniach. Jeśli porównamy ten system cząstek do systemu bazującego na zdarzeniach (które są wyzwalane innymi zdarzeniami lub decyduje o tym czas), to posiada on wiele unikalnych zalet w ramach logiki TP, która jest wolna od normalnej zależności od czasu i zamiast tego wprowadza zachowania. Zachowania te rządzą wszystkimi aspektami ruchu cząstek, ich życia, śmierci i kolizji, w prawdziwym trybie nie-liniowym. Mamy nadzieję, że korzystając ThinkingParticles 3, można utworzyć wszystkie niesamowite efekty, których szukałaś i których nie moogłeś zrealizować ze względu na ograniczenia istniejących technologii.

Prawdziwa siła ThinkingParticles ™ pochodzi z nieograniczonej kombinacji warunków i operatorów działań w celu określenia zachowania każdej pojedynczej cząstki w systemie cząstek.
Podobnie jak C + + otwiera nieograniczone możliwości w świecie deweloperów oprogramowania, ThinkingParticles ™ oferuje też nieograniczoną moc artystom pracującym w  3ds max.

Co naprawdę jest ważne w ThinkingParticles ?

ThinkingParticles oferuje funkcjonalność systemu cząstek poprzez pewnego rodzaju podejście do programistyczne. Jednak w przeciwieństwie do typowego programowania, nie trzeba pisać ani jednej linii kodu! Duże możliwości wizualnego interfejsu zwanego „Wire Interface Setup” pozwala twórcom w 3ds Max określać zasady i warunki, które rządzą zachowaniem cząstek. Ponieważ to „program” kontroluje cząstki i ich zachowanie, można zauważyć, że nie ma ograniczenia co do tego, co możesz zrobić! Prawie każdy efekt z cząstkami może być utworzony i kontrolowany poprzez szereg ustawień dotyczących  operatorów zachowań i warunków.