IT Media na Facebook

EverMap LLC

AutoBatch

AutoBatch plug-in for Adobe Acrobat Professional Uruchamianie wsadowe sekwencji zadań z linii poleceń! wykonuje sekwencję zadań za pomocą pliku wsadowego. tworzy pliki wsadowe bez potrzeby programowania całkowicie automatyzuje przetwarzanie dokumentów kopiuje, przenosi, usuwa przetwarzane dokumenty uruchomia inne aplikacje w celu przetwarzania dokumentów I wiele więcej … – łatwy w użyciu interfejs – nie wymaga umiejętności programowania – otwiera architekturę Acrobata Co to jest […]

AutoBookmark Std Plug-in

AutoBookmark Standard – plug-in do Adobe Acrobat Pozwala łatwo tworzyć, edytować i zarządzać: Zakładkami Łączami Otwieraniem dokumentów w określonym miejscu – z opcją Named Destination Kompletny zestaw narzędzi do tworzenia elementów ułatwiających poruszanie się w dokumentach PDF . Zawiera wsparcie dla przetwarzania wsadowego dokumentów oraz importu / eksportu. Dokumenty PDF są znacznie łatwiejsze w nawigacji i łatwiej się w nich poruszać jeśli zawierają spis treści […]

AutoDocMail

AutoDocMail – plug-in do Adobe Acrobat Automatyczne wysyłanie plików PDF pocztą elektroniczną : Automatyczne rozpoznawanie adresów e-mail Bezpieczne wysyłanie dokumentów Jednorazowe przetwarzanie plików Zapisywanie raportów o widomościachŁatwe w użyciu rozwiązanie do masowego wysyłania plików PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej Plug-in otrzymuje listę wejściowych plików PDF i wyszukuje w tekście dokumentu, w notatkach oraz we właściwościach adresy emailowe ( włączając „cc” oraz „bcc” ) oraz tematy wiadomości. Wyniki […]

AutoInk

AutoInk – plug-in do Adobe Acrobat Używaj narzędzia Pióro, aby łatwo tworzyć notatki w dokumencie PDF oraz wypełniać formularze. Pisz, rysuj oraz zaznaczaj przy użyciu Pióra w systemie Windows. Do czego służy AutoInk? AutoInk ™ jest plug-inem dla Adobe ® Acrobat ®. Oferuje zestaw narzędzi Acrobata ( pisanie piórem, zakreślanie ) w celu łatwego wprowadzania notatek PDF.  Oprogramowanie ma możliwość zamiany odręcznego […]

AutoMailMerge

AutoMailMerge – plugin do Adobe Acrobat Łatwe tworzenie, zabezpieczanie i wysyłanie emailem wielu plików PDF tworzonych z wielu różnych źródeł danych. Można użyć uporządkowanych struktur danych w plikach tekstowych i XML, arkuszy kalkulacyjnych oraz baz danych jako źródeł do tworzenia wielu spersonalizowanych dokumentów poprzez zastosowanie szablonów formularzy PDF. AutoMailMerge ™ dostarcza kompletne rozwiązanie dla masowego tworzenia dokumentów PDF z wielu różnych źródeł danych. […]

AutoMassSecure

AutoMassSecure – plug-in do Adobe Acrobat Łatwe zabezpieczenie partii plików PDF za pomocą indywidualnych i losowo generowanych haseł Ograniczanie praw dostępu do wielu dokumentów PDF na raz, za pomocą silnych losowo wygenerowanych haseł. AutoMassSecure ™ plug-in jest przeznaczony do zabezpieczania wielu dokumentów PDF na raz. Należy jedynie wskazać zbiór wybranych plików PDF lub folder plików. Każdy dokument zostanie zabezpieczony zgodnie z określonymi ustawieniami dla […]

AutoPagex

AutoPagex – plug-in do Adobe Acrobat Pozwala zarządzać stronami i edytować następujące elementy dokumentu: Zmiana rozmiaru strony Podzielenie jednej strony na szereg oddzielnych Powielanie i przenoszenie stron Dodawanie białych marginesów Podstawianie i usuwanie pustych stron Powiększanie i zmniejszanie zawartości strony Spłaszczanie pól formularza Przesuwanie, wyrównanie i obracanie zawartości strony Obliczanie słów i liczby stron Wsparcie dla przetwarzania wsadowego AutoPagex ™ to zaawansowany plug-in do programu […]

AutoPortfolio

AutoPortfolio – plug-in do Adobe Acrobat Łatwo wyodrębnisz, zamienisz i będziesz zarządzał plikami PDF Portfolio Przekształcisz PDF Portfolio w zwykły PDF Wydobędziesz pliki i metadane Łatwo zamienisz do innej postaci w celu kontroli Utworzysz potrzebne pliki i raporty AutoPortfolio jest plug-inem dla Adobe ® Acrobat ®. Przeznaczony jest do wydobywania z PDF Portfolio danych dotyczących e-maili do celów kontroli. Plug-in oferuje zaawansowane funkcje zarządzania PDF […]

AutoRedact

AutoRedact – Redagowanie dokumentu w Adobe Acrobat Całościowe rozwiązanie do redagowanie PDFów: Najbardziej zaawansowane narzędzia do redagowania tekstu i grafiki Odnalezienie i redagowanie wstępnych tekstów z użyciem słowników Odnalezienie i redagowamie tekstów z użyciem szablonów, takich jak SSN Tworzenie i używanie innych wzorców do redagowania Dodawanie znaków redakcyjnych Wbudowane wyjątki wynikające z aktów prawnych FOIA oraz Privacy Act.I wiele więcej … Przetwarzanie wsadowe w celu automatyzacji Łatwe w obsłudze […]