IT Media na Facebook

EmSotware Inc.

InCatalog

InCatalog do Adobe InDesign firmy EmSoftware jest łatwym narzędziem do tworzenia łączy i dwukierunkowej interaktywnej funkcjonalności pomiędzy elementami w dokumentach InDesign – wybranym tekstem oraz zawartością ramek graficznych – a pomiędzy polami w bazie danych. Po ustanowieniu powiązań – zmiany dokonane po stronie dokumentu lub w bazie danych spowodują zmianę po drugiej stronie – InCatalog jest w pełni dwukierunkowy. Możesz użyć InCatalog do aktualizacji cen, grafiki, informacji o produktach […]

InData

InData firmy EmSoftware daje pełną moc możliwości związanych z grafiką i typografią w publikacjach InDesigna opartych na powtarzalnych zadaniach oraz połączeniu z bazą danych: umożliwia łatwe tworzenie katalogów, książek, listów, finansowych zestawień, tabel, etykiet, listów wszystkich rodzajów itp. Plug-in InData w pełni zintegrowany z Adobe InDesign automatycznie formatuje dane eksportowanie z baz danych oraz arkuszy kalkulacyjnych lub pobranych z firmowego systemu informatycznego, uwalniając projektantów od ciążliwego ręcznego […]

InFlow

InFlow jest plug-inem firmy EmSoftware do Adobe InDesign, który automatycznie tworzy nowe strony, gdy przelewany tekst potrzebuje więcej miejsca. Uwaga: InFlow jest dodawany gratis przy zakupie InData lub InCatalog. Możesz teraz przekształcić dowolny wątek tekstowy strony wzorcowej na automatycznie przelewany wątek tekstowy w czasie kilku sekund. Gdy InFlow wykrywa tekst nadmiarowy, tworzy nowe strony dokumentu (zamiast czekać aż zrobi to użytkownik) oraz łączy […]

Xcatalog

Xcatalog is an easy-to-use linking and interactive building tool for making two-way connections between elements in your XPress documents–text selections or whole text and picture box contents–and fields in your database(s). Once the links are established, changes can be made on either the XPress side or the database side, and the changes pushed in the […]

Xtags Pro

Xtags Pro – firmy EmSoftware przeznaczony dla Adobe InDesign i QuarkXPress jest potężnym filtrem przy imporcie i eksporcie tekstu, w pełni obsługującym język znaczników Quark XPress Tags. Posiada także kilka istotnych udoskonaleń dla publikacji informacji graficznych, budowania specjalnych reklam, konwersji kodu wejściowego, składu dokumentów ze wsparciem baz danych i wiele innych. Wartość Xtags została potwierdzona na całym świecie, podczas kilku tysięcy […]