IT Media na Facebook

PitStop Professional

Program Enfocus PitStop Professional (plug-in do Adobe Acrobat w wersji Professional lub Standard) stał się niezastąpionym programem dla profesjonalistów z branży poligraficznej. Dzięki niemu, w ostatniej chwili można dokonać daleko idącej edycji i korekty plików PDF. Poprawek dokonuje się w trybie interaktywnym, automatycznie lub ręcznie. Potężna i efektywna technologia Certified PDF? pozwala na śledzenie kolejno dokonywanych zmian w pliku PDF, oraz ustalenie autorów edycji i napraw. Dzięki funkcjonalności „PitStop Pro” większość problemów ostatniej z faz prepressu staje się możliwa do rozwiązania.

Co nowego w PitStop Pro:

 • Lepsze i dokładniejsze narzędzia wsparcia obsługo koloru
 • Łatwe zmniejszanie rozmiaru pliku
 • Przekonstruowany panel Listy Akcji (Action List)
 • Bardziej intuicyjna obsługa ?Page Box?oraz ?Guides? Lepsze i dokładniejsze narzędzia wsparcia obsługo koloru:
 • możliwość uaktywnienia maski podpowiadającej jakie obszary posiadają sumaryczne pokrycie farbą większe niż np. 300%
 • udoskonalone narzędzie pipety służącej do wybiórczego pomiaru (Eye dropper), obsługującej również tryb nadruku (overprint)
 • łatwe dodawanie nowego koloru SPOT, stało się również możliwe importowanie ?palety Swatch z Photoshopa? zapisanej w formacie CSV, lub też biblioteki kolorów z Photoshopa zapisanej w formacie ASE
 • łatwe dostosowanie preferencji PitStopa dzięki funkcji edytora preferencji oraz funkcji dostosowania preferencji PitStopa z Acrobatem poprzez funkcję ?Sync with Acrobat? Łatwe zmniejszanie rozmiaru pliku
 • dzięki nowej akcji dostępnej w panelu Zmian Globalnych (Global Change) możliwe jest usunięcie zbędnych elementów (grafiki oraz wektorowych) znajdujących się poza obszarem brutto (Bleed Box) Przekonstruowany panel Listy Akcji (Action List)
 • uproszenie obsługi panelu Listy Akcji ma na celu bardziej intuicyjne tworzenie własnych akcji naprawczych, czyniąc te ruchy łatwiejszymi dla mniej zaawansowanych użytkowników. Bardziej intuicyjna obsługa ?Page Box?oraz ?Guides?
 • dzięki palecie ?Design Layout? w łatwiejszy sposób można obsługiwać linie pomocnicze ?Guides? oraz zmieniać rozmiar elementów składowych ?Page Box? Wzrost szybkości
 • Zmniejszenie czasu dotyczący otwierania dokumentów w środowisku PitStopa jak też czasu potrzebnego na inspekcję wstępną (preflight).

Możliwości

PitStop Pro zawiera imponujący zestaw narzędzi m.in.: edytor tekstu, narzędzie do zamiany i konwersji kolorów, możliwość przesuwania, obrotu, skalowania obiektów i wiele innych.

Dzięki programowi PitStop Professional możliwe są także zmiany wszystkich dostępnych atrybutów plików PDF. Jeśli potrzebne są modyfikacje w całym dokumencie, dokonuje się tego przy pomocy narzędzia „Global Change” (zmiany globalne). Wykonywanie powtarzalnych zadań automatyzuje się przy pomocy narzędzia „Action List” (listy akcji). Dużym ułatwieniem w PitStop’ie jest interaktywne definiowanie i zmienianie listy akcji. Dostępne w PitStop’ie profile sprawdzające zgodne są ze specyfikacjami PDF/X oraz „Ghent PDF Workgroup”. Pozwalają one na sprawdzenie wszystkich krytycznych elementów i na automatyczną korektę najczęściej popełnianych błędów. Narzędzie „Navigator” jest bardzo przyjazne dla użytkownika i znacznie przyspiesza pracę z plikiem PDF, przez jasne wskazanie miejsca jego występowania Usuwanie zauważonych w ostatniej chwili usterek trwa kilku sekund.

Nawet gdy problem jest bardziej złożony, Pit Stop Pro posiada właściwe narzędzia pomocne w naprawie. Np. w sytuacji, gdy brak jest informacji o obszarze „Trim Box”, dzięki uprzednio przygotowanemu szablonowi z właściwymi ustawieniami TrimBox (obszar netto) oraz BleedBox (obszar brutto), można sprawnie dodać te elementy do pliku PDF.

Pomocne „Global Changes”

W pracy nad wielostronicowymi plikami PDF, wielce pomocnym narzędziem staje się panel „zmian globalnych” (Global Changes). Każda ze zmian globalnych, może zostać dostosowana do lokalnej potrzeby jaka zaistniała na danej stronicy PDF, oraz w automatyczny sposób może być zastosowana dla pozostałych stronic danego pliku PDF.

Precyzyjne informacje dotyczące inspekcji wstępnej („preflight”)

Wbudowany „silnik preflight’u” (który napędza to oprogramowanie) sprawdza wszystkie aspekty PDF-a, aby wykryć: brakujące fonty, niewłaściwe przestrzenie kolorystyczne, zbędne kolory, obiekty graficzne nie posiadające obszaru na spad (bleed) oraz wiele innych…

PitStop wspiera takie standardy jak PDF/X, standardy i specyfikacje opracowane przez organizację „Ghent PDF Workgroup”, jak również specyfikacje opracowywane przez wydawców, drukarnie oraz użytkowników. Za pośrednictwem raportowania można w szybki sposób pozyskać listę wszystkich problemów jakie zaistniały w danym pliku PDF, lub też poprzez użycie narzędzia „Navigator” można dotrzeć do każdego błędu z osobna. Z poziomu narzędzia „Navigator” możliwe są również korekty pliku PDF.

Certyfikacja plików PDF

Kiedy jest istotne, aby wiedzieć, kto dokonał inspekcji na danym PDF-ie i jakie zmiany zostały wprowadzone w ramach niezbędnej korekty do PDF-a, ale już po inspekcji, nieoceniona staje się technologia „Certified PDF technology”.

Dzięki niej możliwe jest wpisanie (dołączenie) do struktury pliku PDF dodatkowych informacji o inspekcji oraz kolejnych wersjach danego pliku PDF, oraz wzbogacanie o certyfikat zgodności z danym standardem inspekcji wstępnej (preflight). Standard może być wybrany z gotowej listy dostępnej w PitStopie, ale standardem może być także nasz samodzielnie stworzony profil sprawdzający. Wówczas możemy traktować go jako własny profil do certyfikacji plików PDF. Dzięki temu, że nadchodzące pliki PDF można już rozpoznać i nie przetwarzać ponownie w dalszych procesach ? gdyż są już poprawne i posiadają status certyfikowanego PDF (Certified PDF) jaki uprzednio został im nadany ? oszczędzamy wiele czasu.

Raport niezależnej organizacji VIGC o PitStop Pro

Ostatnie badania przeprowadzone przez VIGC(Flemish Innovation Center for Graphic Communication), niezależną belgijską organizację zajmującą się rynkiem graficznym i jego problemami, potwierdziły, że wzrosła szybkość działania PitStop’a Pro w porównaniu do poprzednich wersji. Badania objęły między innymi porównanie czasu otwierania dokumentów PDF oraz szybkości działania modułu inspekcji wstępnej (preflight). Użytkownicy popularnego narzędzia inspekcji wstępnej i edycji mogą teraz podglądać pliki PDF w czasie o połowę lub nawet trzykrotnie krótszym.

Program ten tak skutecznie zmniejsza straty spowodowane niewykrytymi błędami, że jego zastosowanie staje się nieocenione w codziennej pracy z plikami PDF.