IT Media na Facebook

PDF2ID Professional

PDF2ID firmy Recosoft – jest narzędziem do zamiany formatu PDF i wyodrębnienia zawartych w nim elementów do Adobe® InDesign®. PDF2ID konwertuje dokumenty PDF do postaci edytowalnych dokumentów InDesign®, odtwarzając planowaną strukturę i wygląd dokumentu. PDF2ID oszczędza cenny czas przenosząc zawartość pliku PDF do dokumentu InDesign®; nie jest już konieczne tworzenia od początku zawartości dokumentu PDF, aby umieścić jego układ i treść w Adobe InDesign®. PDF2ID automatycznie odtwarza układ dokumentu tworząc akapity, stosując style; rozgrupowując niezależne elementy graficzne; wydobywając ilustracje; tworząc tabele; odtwarzając notatki i inne elementy. PDF2ID zamienia każdą stronę z pliku PDF na odpowiadającą jej stronę w dokumencie InDesign. PDF2ID wspiera takie właściwości jak przezroczystość, ścieżki odcięcia, tekst na ścieżce, przekształcony tekst oraz transformacje geometryczne. Rozdzielczość grafiki może być zachowana lub zmniejszona. Ilustracje można zachować w oddzielnych plikach lub nawet osadzić w dokumencie Adobe InDesign®. PDF2ID został opracowany od podstaw aby bez kłopotu integrować się z Adobe® InDesign® i aby wyeliminować potrzebę nabywania i instalowania dodatkowych edytorów formatu PDF, co bardzo przyspiesza przebieg procesów pracy oraz daje ogromne oszczędności czasu i pieniędzy.

Najważniejsze właściwości:

  • Otwiera   dokumenty PDF bezpośrednio w Adobe® Adobe InDesign CS4/CS5/CS5.5/CS6 –  PDF2ID działa jako plug-in w Adobe® InDesign®   pozwalając na bezpośrednie   otwieranie PDF-ów w tym programie.
  • Odtwarza   skomplikowaną zawartość pliku PDF – PDF2ID stosuje wyrafinowane technologie modelowania komputerowego   aby odtworzyć zaplanowaną strukturę dokumentu PDF, wspierając złożone pojęcia takie, jak   tekst na ścieżce, przejścia tonalne, przezroczystości, ścieżki odcięcia oraz transformacje   matematyczne.
  • Posiada   zaawansowaną kontrolę konwersji – PDF2ID daje pełną kontrolę nad procesem konwersji. Umożliwia wybór   i podmianę fontów, kontrolę łączy do ramek, zmniejszanie ramek tekstowych, zarządzanie   notatkami oraz rozdzielczością ilustracji – wszystko dla jeszcze lepszej kontroli   konwersji.
  • Wysoka   wydajność – PDF2ID potrafi spożytkować zasoby nowoczesnych komputerów w   szczególności moc obliczeniową systemów wieloprocesorowych i wielordzeniowych. Dokumenty PDF są   konwertowane do InDesigna w bardzo krótkim czasie.