IT Media na Facebook

Lucis® Pro 6 plug-in

Lucis® Pro 6  – korzyści

  • Kreatywność: Z LucisArt będzie można szybko i łatwo odkryć potencjał obrazu. Kiedy w LucisArt zobaczysz wersję obrazu, która będzie ci się podobała, może będziesz mógł w sposób zbliżony powtórzyć ten efekt innymi dostępnymi metodami. Ale okaże się, że jest to czasochłonne. A ty nie mając LucisArt nie wiedzałbyś, że jest taka wersja obrazu jest w ogóle możliwa do uzyskania. Użyj LucisArt wielokrotnie lub w połączeniu z innymi metodami obróbki obrazu w celu zbadania różnych innych efektów artystycznych.
  • Oszczędność czasu: Zawodowi fotografowie chcą szybko poprawić zdjęcia i uzyskać efekt artystyczny, który zachwyci klientów. LucisArt pozwala szybko zbadać zdjęcie i zobaczyć, czym mogłoby się stać po zastosowaniu efektów. Będziesz mógł uzyskać artystyczne efekty w kilka minut, co zajęłoby dużo więcej czasu przy użyciu innych metod przetwarzania obrazu ( zakładająć, że tam w ogóle można je osiągnąć). To może zaoszczędzić godziny czasu przetwarzania obrazu dla profesjonalistów, którzy pracują z tuzinami obrazów.
  • Szybko osiągniesz maksymalną wydajność: kontrola w LucisArt jest intuicyjna i łatwa w użyciu. Nie ma instrukcji obsługi. Utworzysz swój pierwszy obraz w LucisArt w ciągu zaledwie 5 minut.
  • Wartość dodatkowa: Zawodowi fotografowie chcą odróżniać się od swojej konkurencji – w pierwszej kolejności być może od swoich ich klientów. Oprócz oszczędności czasu, stosując efekty  specjalne LucisArt profesjonalni fotografowie mogą  utrzymać swoich klientów, którzy nie są już zainteresowani kupnem realistycznych fotografii.

image with enhanced detail using Lucis

Lucis® Pro  ma dwie wersje, LucisArt  ED (Enhance Detail) i LucisArt  DE / SE (LucisArt ED powiązane z LucisArt SE (Special Effects) ).

LucisArt ED zapewnia znacznie większe możliwości wpływania na sposób wydobycia szczegółów w obrazie. LucisArt 2 miał 12 ustawień w celu zwiększenia szczegółowości – 7 ustawień dotyczących ekspozycji i 5 ustawień efektu „Whyeth „. LucisArt ED posiada suwak, który umożliwia zmianę intensywności w krokach co 2 poziomy. To daje 125 ustawień dla 8-bitowego obrazu.

landscape watercolor image

LucisArt SE posiada efekty specjalne Winslow, Sculpture i Plaid. Winslow daje efekt akwareli, Sculpture poprawia kontrast obrazu, natomiast Plaid poza zmianą kontrastem dodaje tekstury (linie promieniste).

Windows Computer Requirements

A 32-bit or 64-bit Windows XP or Vista or Windows 7 or Windows 8 computer with 4 GB of RAM (recommended – 2 GB RAM minimum) and Adobe Photoshop CS3-CS6, Adobe Photoshop Creative Cloud, or Adobe Photoshop Elements 6 – 11. There are special installation instructions for Adobe Photoshop Creative Cloud.