IT Media na Facebook

Krakatoa Professional Bundle

Sprawdzony w produkcji proces renderowania przestrzeni cząstek oraz zestaw narzędzi do manipulowania i zarządzania nimi również w przypadku ich ogromnej liczby.

Krakatoa jest wydajnym programem do gromadzenia cząstek, ich buforowania, modyfikowania, deformowania, cieniowania i renderowania. Umożliwia odtworzenie naturalnych zjawisk, takich jak kurz, dym, para, muł, spieniona powierzchnia oceanu, świecąca plazma a nawet ciał stałych z niezrównaną ilością szczegółów. Pozwala tym samym na kreatywność, która utworzy abstrakcyjne obrazy nie z tego świata.

Łatwa integracja.
Krakatoa zapewnia płynną integrację ze wszystkimi systemami cząstek 3ds Max.
Akceptuje geometryczne wierzchołki jako cząsteczki i może wypełnić cząsteczkami przestrzenie geometryczne przy pomocy nowego obiektu PRT Volume.
Krakatoa oferuje możliwość wymiany danych z innymi aplikacjami 3D za pomocą różnorodnych formatów plików.
Krakatoa został zaprojektowany tak, aby świetnie wykorzystać możliwości oprogramowania Deadline, popularnego w kategorii Render Farm Management, w celu przyspieszenia zarówno zapisywania plików jak i renderowania cząstek z wykorzystaniem wielu komputerów.

Tworzenie i ponowne użycie ogromnej liczby cząstek.
Miliony cząstki mogą być generowane w Krakatoa przy użyciu funkcji Particle Partitioning, która potrafi pokonać ograniczenia pamięci i systemu.
Obiekt „Particle Loader” umożliwia dowolne operowanie sekwencyjnym umieszczaniem cząstek, ich liczbą oraz manipulowanie czasem.
Dzięki temu twórca może ponownie wykorzystać dane dotyczące cząstek poprzez wielokrotne użycie tej samej sekwencji z różnymi ustawieniami.
Zapisane cząstki mogą być ładowane za pomocą funkcji Particle Flow i przetwarzane z róznymi ustawieniami, a następnie renderowane lub zapisane ponownie

Edytor Magma.
W Krakatoa, buforowanie cząstek na dysku to zazwyczaj pierwszy krok w procesie przetwarzania.
Dzięki stosowaniu nowych kanałów  Krakatoa Channel Modifiers –  potężny editor Magma ( bazujący na węzłach przetwarzania ) pozwala użytkownikom na dostęp i zmianę danych kanałów cząstek
w ramach potężnych możliwości post-procesowania.

Dwa renderowania w jednym.
Krakatoa obsługuje w czasie renderowania zarówno reprezentację danych cząstek Point jak i Voxel.
Oba tryby renderowania mają wsparcie dla rozpraszania światła każdej cząsteczki przy użyciu różnych
algorytmów, jak również emisji światła i pochłaniania światła.
Może być również symulowane wygaszanie światła  przechodzącego przez całą scenę lub przez pewne określone przestrzenie wypełnione medium takim jak powietrze czy woda.

Cząsteczki rzucają cień na siebie i na obiekty wyróżnione za pomocą masek i mogą też być zacienione przez
maskowane obiekty w celu integracji z innymi modułami renderującymi bazującymi na geometrii.

Cieniowanie i teksturowanie są obsługiwane przy użyciu standardowych map i materiałów 3ds Max
oraz nowo wprowadzonych w Krakatoa kanałów Channel Modifiers, które mogą być stosowane dla ładowania pojedynczyc cząstek lub globalnie dla wszystkich cząstek na scenie.
Efekty Motion Blur oraz Depth-of-Field są obsługiwane natywnie.

Deformowanie, zawijanie, oddzielanie cząstek.
Particle Manipulation ma możliwości deformowania chmury cząstek przy użyciu narzędzi 3ds Max oraz odkształcenia przestrzeni takie jak załamanie, skręcenie i inne jak PathDeform i FFD, jak również nowy Skin Wrap  bazujący na  geometrii i transferujący deformację siatki na cząsteczki lub inne siatki.
Cząsteczki mogą być odrzucone z wybranej przestrzeni geometrycznej, aby renderować tylko wybrane cząsteczki lub szybko rzeźbić skomplikowane przestrzenne kształty.

Szybkość.
Krakatoa ™ korzysta z systemów wielordzeniowych i 64-bitowych komputerów
z jeszcze lepszym zarządzaniem pamięcią. Działanie okazało się dwukrotnie szybsze w systemach
64 bit w 3ds Max w porównaniu do 32 bitów i jest bardzo uzasadnione
przełączenie się na szybszy system.
Po pierwszym renderowaniu, cząstki mogą być ponownie renderowane znacznie szybciej
dzięki użyciu podręcznej pamięci Particle Cache.

Wydajność.

Krakatoa ™ dostosowuje zużycie pamięci do bieżących ustawień renderingu, poprzez przydzielanie kanałów na żądanie oraz określenie
precyzji obliczeń zmiennoprzecinkowych dla każdego kanału. W zależności od konfiguracji i
systemu może załadować i renderowa setki milionów cząstek.

Zapis historii sesji.
Zaawansowane opcje presetów i zapisywania historii systemu pozwalają na automatyczne
zarządzanie operacjami renderowania i zapisywania w ramach interfejsu graficznego Krakatoa.
Ustawienia i rezultaty renderingu można przeglądać, porównywać i przywrócić
częściowo lub całkowicie – pozwala to użytkownikom łatwo osiągnąć taki sam wygląd w
kolejnych projektach.

Dostosowywanie programu do potrzeb.
Krakatoa ™ oferuje zaawansowaną kontrolę oraz układ interfejsu, zachowań i kolorów.
Okna dialogowe można dołączyć do Primary lub Secondary Floater, odłączyć jako samodzielne lub ukryć z możliwością zapisania dostosowanej konfiguracji interfejsu.

Sprawdzony w produkcji.
Krakatoa ™ rozwija się poczynając od roku 2004 i była wykorzystywana w
dziedzinach takich jak fekty wizualne w filmach fabularnych, reklamach TV, muzycznych nagraniach wideo czy medycznych wizualizacjach aby wymienić tylko kilka.

Krakatoa dostępna jest w pakietach :

Krakatoa Professional Bundle
2 Workstation and 10 Rendering licenses. Please specify Max or Maya Workstation. Rendering licenses are universal (Max,Maya,Stand-Alone).
Cena Full : 5359 $ netto
Cena upgrade : 2015 $ netto

Krakatoa Standard Bundle
1 Workstation and 2 Rendering licenses. Please specify Max or Maya Workstation. Rendering licenses are universal (Max,Maya,Stand-Alone).
Cena Full : 1575 $ netto
Cena upgrade : 595 $ netto

Krakatoa MX Workstation
Single Workstation for 3DSMAX only. Specify if node-locked or floating
Cena Full : 1000 $ netto
Cena upgrade : 370 $ netto

Krakatoa Render (MX, MY, SR)
Standalone rendering or rendering for a workstation license – License will float between MX, MY, SR on Win/Linux
Cena Full : 495 $ netto
Cena upgrade : 178 $ netto