IT Media na Facebook

InFlow

InFlow jest plug-inem firmy EmSoftware do Adobe InDesign, który automatycznie tworzy nowe strony, gdy przelewany tekst potrzebuje więcej miejsca.

Uwaga: InFlow jest dodawany gratis przy zakupie InData lub InCatalog.

Możesz teraz przekształcić dowolny wątek tekstowy strony wzorcowej na automatycznie przelewany wątek tekstowy w czasie kilku sekund. Gdy InFlow wykrywa tekst nadmiarowy, tworzy nowe strony dokumentu (zamiast czekać aż zrobi to użytkownik) oraz łączy bieżący wątek tekstowy z tekstem automatycznie przelanym na nowo utworzoną stronę, tak że tekst może być teraz edytowany i będzie się traktowany jak jeden wątek z automatycznym przelewaniem między stronami. Tak jak tego oczekuje użytkownik.

InFlow może automatycznie przelewać tekst skopiowany, ręcznie wpisany lub automatycznie generowany przez inne plug-iny, takie jak InData i InCatalog, dla których początkowo był utworzony.