IT Media na Facebook

CADtools 11

CADtools firmy Hot Door, Inc – bardzo szybko ścinasz narożniki. Rysujesz w dowolnej skali, edytujesz i wprowadzasz wymiary obiektów graficznych oraz kontrolujesz za pomocą wartości numerycznych wymiary i położenie przedmiotów i punktów. Klikając i przeciągając w CADtools 11 łatwo uzyskasz w Adobe Illustrator elegancki wygląd swoich prac. CADtools doskonale uzupełnia funkcjonalność Illustratora CS4, CS5, CS6, który poprawił swoje techniczne możliwości dzięki Smart Guides, lepszej kontroli wyrównania i ułożenia obiektów oraz pracy na wielu planszach. CADtools towarzyszy projektantom od wielu lat.

Drawing Walls with CADtools from Hot Door, Inc. on Vimeo.

Nowe funkcje w CADtools :

 • Zgodność z CS3/CS4/CS5/CS6 and forthcoming CC
 • Kalkulator skali w panelu CADdocument – użycie wybranych wymiarów obiektu do tworzenia niestandardowej lub najlepiej dostosowanej skali i rozmiarów grafiki
 • Narzędzie proporcji – dopasuje rozmiary obiektu do wielkości innego obiektu
 • Narzędzie pomiaru odległości – automatycznie określisz odległość, klikając i przeciągając między dwoma dowolnymi punktami.

Streszczenie głównych funkcji:

 • Narysuj grafikę w dowolnej skali
 • Dobierz najlepiej dopasowaną skalę i zmień rozmiary grafiki, aby dostosować ją do strony z użyciem kalkulatora skali
 • Kliknij i przeciągnij wymiary z zastosowaniem własnego stylu
 • W pełni edytuj wymiary jako tekst lub wartości numeryczne
 • Przyciągaj do siatki izometrycznej lub 2D
 • Numerycznie kontroluj obiekty za pomocą CADtracker
 • Utwórz niestandardowe etykiety z tekstem, liczbami lub obiektem geometrycznym
 • Łatwo zastosujesz narzędzia izometryczne do tworzenia kształtów, sześcianów i cylindrów
 • Projektuj lub wymiaruj płaską grafikę w rzucie izometrycznym
 • Precyzyjnie edytuj z użyciem dodatkowych narzędzi fillet, chamfer, trim i extend
 • Zmierz odległość między dwoma dowolnymi punktami
 • Dopasuj rozmiar obiektu do innego obiektu w dowolnej proporcji
 • Podziel ścieżkę na równe części
 • Zapisz lub wczytaj gotowe ustawienia CADtools
 • Zmieniaj ustawienia narzędzia offset.

Właściwości:

1. Łatwa instalacja – CADtools jest plug-inem Illustratora, który instaluje dodatkowo 62 narzędzia do rysowania, edycji, tworzenia etykiet i wymiarowania.
Wyróżniamy 6 grup dostępnych narzędzi:

 • Rysowanie 2D
 • Edycja 2D
 • Wymiarowanie 2D
 • Tworzenie etykiet
 • Rysowanie izometryczne
 • Wymiarowanie izometryczne

2. Tworzenie dokumentu – użyj panelu CADdocument do określenia ogólnych ustawień dokumentu, takich jak skala oraz inne wartości numeryczne. Utwórz i korzystaj z warstwy wymiarów, aby wyodrębnić wymiary od innych warstw projektu. Aby pracować elastycznie, wybierz „Create live dimensions” do automatycznej zmiany wymiarów podczas pracy nad projektem.

3. Ustaw siatkę prowadnic oraz miarki używając panelu CADguides. Wybierz płaską lub izometryczną siatkę oraz określ jej kolor oraz zakres przyciągania. CADrulers również są przyciągane przez narzędzia CADtools. Nowy kursor „Full screen” pomaga wyróżnić punkty i jest przyciągany do punktów podczas rysowania linii lub przedmiotów.

4. Precyzyjnie rysuj w 2D – importuj grafikę CAD lub utwórz w skali własne obiekty wektorowe w Adobe Illustrator. Możesz przeciągać obiekty swobodnie lub skalować używając wartości numerycznych. CADtools rysuje prostokąty, koła, łuki, linie, ściany i wszystkie niezbędne obiekty do tworzenia szczegółowych rysunków. Wykorzystaj siatkę prowadnic, miarkę, możliwość przyciągania, wprowadzania wartości numerycznych oraz panel CADtracker, aby dopasować grafikę. Możesz numerycznie dostosować wielkość, położenie i obrót obiektów za pomocą ustawień w CADtracker.

5. Przesunięcie krzywej, nawet w skali – przeciągnij krzywe mając informację na ekranie. Określisz numeryczną wartość przesunięcia klikając raz na ścieżce.

6. Tworzenie ścian z pełną kontrolą- panel CADwalls pozwala łatwo dostosować szerokość ściany i jej położenie! Ściany tworzone są tak jak linie i mogą być przyciągane do najbliższej jednostki, jeśli wciśniemy alt / option. Gdy ściany są dostosowywane za pomocą Move  Wall, na ekranie pojawią się wartości pomiarowe.

7. Konfigurowanie stylów  etykiet i wymiarów – panele CADstyle i CADtext pomogą wybrać własny styl wprowadzania wymiarów, w tym czcionki, styl strzałki, kolor itp., ustawianie położenia tekstu i odstęp od linii wymiarowej. Łatwo można je zmienić później i na żywo aktualizować style.

8. Zastosuj CADshortcuts – Kontroluj ustawienia CADtools (z wyjątkiem skali) i zastosuj wymiary CADtools automatycznie. Panel CADshortcuts to globalny interfejs, za pomocą którego szybko ustawisz wszystkie jednostki i ich dokładność w jednym miejscu. Użyj Presets, aby zapisać ustawienia CADtools, które możesz użyć do innych dokumentów lub udostępnić innym użytkownikom w celu zachowania spójności.

9. Precyzyjne wymiarowanie w 2D – narzędzia do wymiarowania są wyrafinowane. Wymiary CADtools są automatycznie powiązane z grafiką, dzięki czemu można w łatwy sposób przenosić obiekty wraz z ich wymiarowaniem. Narzędzia dostosowują się do typu linii lub krzywej, w tym krzywych Beziera! Można nawet wymiarować pustą przestrzeń – bez odniesienia do grafiki.

10. Etykiety używane do wszystkiego – CADtools oszczędza godziny pracy tworząc natychmiast kształty etykiet pod kątem, po łuku czy nawet w kształcie zawijasów. Do specjalnych etykiet użyj menu Format, aby wybrać automatyczne ich rozwijanie – alfabetycznie lub numerycznie. Dodasz także chmurki i linie podziału na sekcje przy rewizji dokumentów.

11. Edycja obiektów za pomocą narzędzi divide, trim, extend, fillet oraz chamfer- kilka precyzyjnych narzędzi edycyjnych umożliwia dzielenie i łączenie części grafiki, skracanie i wydłużanie czy załamywanie krawędzi, co jest potrzebne do projektów CAD. Bardzo użyteczne są Path Divider oraz Trim do dzielenia i przycinania ścieżek. Jest też specjalne narzędzie o nazwie Measure Scale, które działa jak skala na mapie – można wskazać odległość na dokumencie, a następnie określić jego wymiar i tak określić stopień skalowania.

12. Kontrola z użyciem  CADtracker – Jedna z najbardziej zwartych i potężnych funkcji CADtools jest kontrolowana z panelu CADtracker. Zawiera Info jak w Illustratorze oraz podaje skalę, długość, powierzchnię i inne parametry. Obliczenia te są bardzo przydatne dla określenia ilości potrzebnych materiałów na podłogi, wykończenia, pokrycia tp.
Panel CADtracker Transform  pomaga numerycznie dobierać rozmiary obiektów poprzez skalowane wartości. Podobnie panel CADtracker Move pozwala przesuwać obiekty w skali. Można również kopiować i powtórzyć obiekty w skali, aby łatwo utworzyć sieć obiektów.

13. Rysunek izometryczny – łatwo wykonasz grafikę izometryczną za pomocą narzędzi CADisometric. Domyślnie powstaje rzut z przodu i lewej strony. Przeciągając z komendą lub klawiszem kontrol utworzysz rzut prawej strony. Przeciągając z klawiszem alt lub option utworzysz rzut góry i dołu. Użyj narzędzia  2D CAD Line z klawiszem shift + alt / option, aby utworzyć linie izometryczne.

14. Rzut izometryczny – Możesz nałożyć dowolną płaską grafikę  (w tym tekst i zdjęcia ) na płaszczyznę górną, przednią lub powierzchnie boczne dzięki CADisometric.

15. Wymiarowanie izometryczne – narzędzie CADtools do wymiarowania izometrycznego działa tak jak w 2D. Wymiarowanie może być wyciągnięte prostopadle do obiektu dla zwiększenia czytelności. Podobnie jak inne wymiary, izometryczne wymiary są związane z ich obiektami, jeżeli opcja „Create live dimensions” jest zaznaczona w panelu CADdocument

Przykłady zastosowań

 Dokumentacja