IT Media na Facebook

AutoRedact

AutoRedact – Redagowanie dokumentu w Adobe Acrobat

Całościowe rozwiązanie do redagowanie PDFów:

  • Najbardziej zaawansowane narzędzia do redagowania tekstu i grafiki
  • Odnalezienie i redagowanie wstępnych tekstów z użyciem słowników
  • Odnalezienie i redagowamie tekstów z użyciem szablonów, takich jak SSN
  • Tworzenie i używanie innych wzorców do redagowania
  • Dodawanie znaków redakcyjnych
  • Wbudowane wyjątki wynikające z aktów prawnych FOIA oraz Privacy Act.I wiele więcej …
  • Przetwarzanie wsadowe w celu automatyzacji
  • Łatwe w obsłudze okno użytkownika
  • Elastyczny i konfigurowalny
  • Łatwy do opanowania przez użykownika

Redagowanie, z definicji, oznacza usunięcie z dokumentu niektórych rodzajów informacji. W kontekście Stanów Zjednoczonych redakcja dokumentów agencji rządowych oznaczać będzie np. proces usuwania informacji niejawnych z dokumentów przed ich publikacją. Dla prawników, redakcja oznacza  procedury ochrony informacji poufnych.

W przypadku odkrycia dokumentu zawierającego takie  informacje, zanim dojdzie do jego rozpowszechnienia, proces redagowania usunie poufne informacje. Tak rozumiane redagowanie stało się bardzo ważnym zagadnieniem w nowoczesnym, elektronicznym przepływie informacji w Internecie.

Jest wiele przypadków, gdy brak odpowiedniego redagowania dokumentów elektronicznych, powodowało bardzo poważne konsekwencje, w tym również prawne. Niewłaściwe redagowanie stało się powodem kłopotów w kilku znanych sprawach, gdy niejawne lub poufne informacje, zostały przypadkowo podane do publicznej wiadomości.