IT Media na Facebook

AutoPagex

AutoPagex – plug-in do Adobe Acrobat

Pozwala zarządzać stronami i edytować następujące elementy dokumentu:

  • Zmiana rozmiaru strony
  • Podzielenie jednej strony na szereg oddzielnych
  • Powielanie i przenoszenie stron
  • Dodawanie białych marginesów
  • Podstawianie i usuwanie pustych stron
  • Powiększanie i zmniejszanie zawartości strony
  • Spłaszczanie pól formularza
  • Przesuwanie, wyrównanie i obracanie zawartości strony
  • Obliczanie słów i liczby stron
  • Wsparcie dla przetwarzania wsadowego

AutoPagex ™ to zaawansowany plug-in do programu Adobe ® Acrobat ® i Adobe ® Acrobat Professional ®. Przeznaczony jest do automatyzacji wielu zadań związanych z zarządzaniem stronami dokumentu i edycją zawartości. Oprogramowanie pozwala przenosić strony w dokumencie, podzielić strony na szereg innych, powielić strony, zmienić rozmiar strony, wstawić i usunąć puste strony, spłaszczyć pola formularza, odwrócić kolejność stron w dokumencie.
AutoPagex ™ plug-in oferuje specjalne funkcje do manipulacji zawartością strony, takie jak dopasowanie do marginesów, skalowanie, wyrównanie, przesuwanie i obracanie. Cała zawartość strony, taka jak tekst, obrazy, grafiki czy notatki mogą byś łatwo edytowane za pomocą tych narzędzi. Szczegółowe statystyki strony, takie jak ilość słów, ilość stron i licza notatek mogą być szybko obliczane dla jednego lub więcej dokumentów PDF.
Plug-in oferuje potężny i intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy  w obsłudze dla użytkowników zaawansowanych, jak i dla początkujących. Przetwarzanie wsadowe jest obsługiwane w Adobe ® Acrobat ® Professional). AutoPagex ™ plug-in udostępnia wiele przydatnych opcji, które można wykorzystać jako wsadowe sekwencje zadań w celu zwiększenia możliwości i wydajności przetwarzania dokumentów.