IT Media na Facebook

AutoMailMerge

AutoMailMerge – plugin do Adobe Acrobat

Łatwe tworzenie, zabezpieczanie i wysyłanie emailem wielu plików PDF tworzonych z wielu różnych źródeł danych.

Można użyć uporządkowanych struktur danych w plikach tekstowych i XML, arkuszy kalkulacyjnych oraz baz danych jako źródeł do tworzenia wielu spersonalizowanych dokumentów poprzez zastosowanie szablonów formularzy PDF.

AutoMailMerge ™ dostarcza kompletne rozwiązanie dla masowego tworzenia dokumentów PDF z wielu różnych źródeł danych. Tworzone dokumenty w formacie PDF mogą być zabezpieczone indywidualnym hasłem i wysłane e-mailem do odbiorców.

Plug-in obsługuje wiele różnych źródeł danych, takich jak bazy zgodne z ODBC (Microsoft Access, Microsoft Excel, dBASE, Paradox, MS SQL Server, Oracle i inne wyposażone w sterownik ODBC), arkusze kalkulacyjne Excel , dokumenty XML, pliki tekstowe ASCII rozdzielane tabulatorami.
Oprogramowanie odczytuje dane (w przypadku plików tekstowych – linie tekstu) i wypełnia pola formularza w szablonie PDF. Nowy plik PDF zawiera dane wypełnione informacją z rekordów baz danych wejściowych i tworzy spersonalizowany dokument. Każdy dokument PDF z możliwością wypełniania pól formularza może być używany jako szablon korespondencji seryjnej. Tak utworzone dokumenty PDF  są zapisywane do folderu wyjściowego i ewentualnie wysyłane pocztą elektroniczną do adresatów z użyciem adresów e-mail pobranych z odpowiednich rekordów baz danych

Wymagania systemowe

Adobe Acrobat Professional 5.0 alub nowszy
Windows 2000/NT/ME/XP/Vista