IT Media na Facebook

AutoDocMail

AutoDocMail – plug-in do Adobe Acrobat

Automatyczne wysyłanie plików PDF pocztą elektroniczną :

  • Automatyczne rozpoznawanie adresów e-mail
  • Bezpieczne wysyłanie dokumentów
  • Jednorazowe przetwarzanie plików
  • Zapisywanie raportów o widomościachŁatwe w użyciu rozwiązanie do masowego wysyłania plików PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej

Plug-in otrzymuje listę wejściowych plików PDF i wyszukuje w tekście dokumentu, w notatkach oraz we właściwościach adresy emailowe ( włączając „cc” oraz „bcc” ) oraz tematy wiadomości. Wyniki wyszukiwania są prezentowane użytkownikowi do wglądu i edycji. Użytkownik może dodać lub usunąć odbiorców, zmienić temat oraz treści każdej wiadomości e-mail. Tak przygotowana poczta elektroniczna jest wysyłana przez użytkownika. Wychodzące dokumenty mogą być opcjonalnie zabezpieczone hasłem z określonymi uprawnieniami dostępu (takimi jak edycja, druk i itp.). Plug-in utorzy raport o wiadoności zawierający datę, czas, nazwę pliku oraz wszystkich odbiorców wiadomości.

Functionality Overview