IT Media na Facebook

AutoBookmark Std Plug-in

AutoBookmark Standard – plug-in do Adobe Acrobat

Pozwala łatwo tworzyć, edytować i zarządzać:

  • Zakładkami
  • Łączami
  • Otwieraniem dokumentów w określonym miejscu – z opcją Named Destination

Kompletny zestaw narzędzi do tworzenia elementów ułatwiających poruszanie się w dokumentach PDF .
Zawiera wsparcie dla przetwarzania wsadowego dokumentów oraz importu / eksportu.

Dokumenty PDF są znacznie łatwiejsze w nawigacji i łatwiej się w nich poruszać jeśli zawierają spis treści oraz zakładki. Ich wygląd może być zmieniony w celu ułatwienia wyszukiwania i organizowania za pomocą zakładek i łączy do innego miejsca w otwartym pliku PDF lub nawet do innego pliku PDF. Plug-in umożliwia automatyczne tworzenie zakładek dla dokumentów PDF w oparciu o style i formatowanie tekstu, wcięcia i zawartość dokumentu. AutoBookmark ™ plug-in pozwala na szybkie dodawanie wielopoziomowych zakładek w jednym lub wielu dokumentach PDF dzięki czemu można się się łatwiej  poruszać. Oprogramowanie posiada specjalne funkcje formatowania tytułów zakładki oraz kontrolowania ich wyglądu. Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze zarówno dla użytkowników zaawansowanych, jak i dla początkujących.