IT Media na Facebook

FlightCheck

FlightCheck – to narzędzie firmy Markzware do weryfikacji plików PDF.

Nowa wersja FlightCheck oferuje weryfikację dokumentów PDF w oparciu o specyfikację PDF/X PLUS, stworzoną przez konsorcjum Ghent PDF Workgroup (GWG). Pozwala ona na określenie najbardziej odpowiednich parametrów tworzenia i weryfikacji plików PDF, w zależności od ich końcowego wykorzystania. W nowej wersji programu FlightCheck wbudowano funkcję Ground Controls, integrującą pliki PDF ze specyfikacją GWG, co ma zapewnić bardziej bezpieczną i efektywną pracę całych systemów workflow.

Zintegrowanie programu FlightCheck ze standardem PDF/X PLUS pozwoli użytkownikom na jeszcze lepsze wykorzystanie narzędzi do obróbki plików PDF.

W nowej wersji programu FlightCheck usprawniono też szereg innych funkcji, są wśród nich: udoskonalona obsługa gradientów i przejść tonalnych, wykrywanie profili ICC w plikach Photoshop EPS, udoskonalone informowanie o naddrukach występujących w plikach PDF, poprawione wykrywanie sztucznych stylów tekstu w plikach PDF oraz wykrywanie specjalnych opcji drukowania w plikach InDesign.
Jest on przeznaczony dla platform Macintosh i Windows.

FlightCheck – is the essential quality control tool for any and all participants in the print and rich media markets, from creative designers to manufacturing professionals and organizations. FlightCheck now supports Adobe CS6 and QuarkXPress 9!

Benefits

• Preflights both PDF and non-PDF files
• Removes guesswork identifying errors
• Optimizes productivity and billable hours
• Preflights widest range of digital files
• Native applications are not required
• Save money by eliminating job re-prints